Seb?k Samu; Schlesinger

(Námesztó, Árva vm., (ma: Námestovo, Szlovákia), 1856. febr. 19. - ?)

tanár

     Középiskolai tanulmányait Troppauban, Bielitzen és Budapesten végezte, ugyanitt szerzett földrajz-természetrajz szakos tanári diplomát, közben a m?egyetemen is tanult. Próbaéves tanárként a soproni f?reálban tanított, majd hittanár volt a pesti izraelita hitközségnél. 1893-tól a f?városi II. kerületi f?reálban tanított, 1897-ben került Zalaegerszegre, 1902-ben a fogarasi gimnáziumba helyezték. Pár év múlva Tordára került, további életútját nem ismerjük. Több lap munkatársaként dolgozott. Zalai vonatkozású m?vei: Göcsej. Földrajzi tanulmány. A Zalaegerszegi Állami F?gimnázium Értesít?je 1899-1900. 3. 59. p.; Adatok Zalaegerszeg r. t. város történetéb?l. Zalaegerszeg, 1901-1902. 3-87. p.; Beseny?i parasztlakodalom. Ethnographia, 1905. 151-156. p.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 12.848-849.has.
 Magyar zsidó lexikon. : 781.p.