Batthyány Lajos Ern?, gróf, németújvári

(1696. márc. 7. - 1765. okt. 26.)

f?nemes, kancellár, nádor

     Batthyány Ádám (1662-1703) és Strattmann Eleonóra legid?sebb fia. A Strattmann-hitbizomány örököse. Családi birtokainak jelent?s részét is hitbizománnyá alakította. F?pohárnokmester, Zala vármegye f?ispánhelyettese, a hétszemélyes tábla elnöke, 1732-1746-ig kancellár. E min?ségében jelent?s szerepet játszott az 1741-es országgy?lésen. Mária Terézia politikai támogatója. 1751-ben az ? személyében választotta meg az országgy?lés utolsó nemzeti nádorát. Élete végén szembe került a királyn?vel az adóemelés és jobbágyok helyzetének rendezése ügyében. 1765-ben gimnáziumot alapított Nagykanizsán, amelynek fenntartására 10000 forint érték? alapítványt tett.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.146.p.
 Magyar nagylexikon. : 3.375-376.p.
 Révai nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. : 2.702.p.