Simai Ödön; Singer Ede

(Keszthely, Zala vm., 1879. szept. 29. - Budapest, 1929. febr. 4.)

nyelvész, irodalomtörténész

     1903-ban tanári oklevelet szerzett, 1919-ig Budapesten tanár, utána magántisztvisel?. F?leg a felvilágosodás korának irodalmával, nyelvi változásaival foglalkozott.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 12.1027-1028.has
 Magyar irodalmi lexikon. : 3.59.p
 Új magyar irodalmi lexikon. : 3.1804.p.(?1926)
Főbb művekMárton József, mint szótáríró
 Dugonics András mint nyelvújító
 Mohács a magyar költészetben
 Kazinczy Ferenc nyelvújítása