Simon Vince János

(Keszthely, Zala vm., 1813. júl. 14. - Csorna, Sopron vm., 1884. ápr. 15.)

tanár, mez?gazdasági szakíró, prépost

     Kézm?ves családból származott. Tanulmányait Keszthelyen, Veszprémben és Szombathelyen végezte. 1832-ben belépett a premontrei rendbe. Négy évig hallgatta Gy?rött a teológiát. Felszentelése után tizenhét évig, el?bb Keszthelyen, azután Szombathelyen tanított. Tanári munkája mellett mez?gazdasággal és irodalommal foglalkozott. Neveléssel és gazdálkodással kapcsolatos írásai rendszeresen megjelentek különböz? folyóiratok (Hírnök, Századunk, Magyar Gazda, Nemzeti Újság, Jelenkor, Világ, Pesti Napló, Magyar Sajtó, Gazdasági Lapok, Falusi Gazda) hasábjain. A gazdasági egyesület Vas megyei szervezetének 1848-ig titkára volt. 1856-ban Csornára költözött, ahol jószágkormányzó lett. 1860-ban csornai préposttá választották. Alapító tagja volt az Országos Gazdasági Egyesületnek. Gy?r és Vas megyében több egyesület alapító tagja és b?kez? támogatója volt. Haláláig anyagilag támogatta a szombathelyi f?gimnáziumot és a keszthelyi gazdasági intézetet.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 12.1065-1066.has
 Bontz József: Keszthely város monográfiája. : 460-461.p
 A Pallas nagy lexikona.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.630.p
Főbb művekSzerény szózat a sz?llészet érdekében
 ?szinte tanácsok sz?ll?-m?velést tárgyazólag
 Kisebb kereszt. Vallástan értelmes mondatok- és bibliai szónoklásokban, s énekes versekben