Skublics Imre, beseny?i és velikei

(Zalabeseny?, Zala vm., 1771. nov. 9. - Zalabeseny?, Zala vm., 1830. szept. 27.)

f?jegyz?, országgy?lési követ, könyvgy?jt?

     Apja Skublics János táblabíró, beseny?i birtokos nemes volt. Skublics Imre a gy?ri bencés gimnáziumban, 1787 és 1792 között ismerkedett meg, és kötött barátságot Kisfaludy Sándorral, akivel együtt végezte el a pozsonyi jogakadémiát. 1796 és 1810 között Zala vármegyében viselt különböz? tisztségeket: 1796-tól második, 1798-tól els? alügyész, 1800-tól els? aljegyz?, 1801-t?l pedig f?jegyz? volt. 1805, valamint 1808 ?szén megyéje követeként vett részt az országgy?lésen. Nyelvtudásával, m?veltségével, irodalmi érdekl?désével kiemelkedett a hivatalvisel? zalai birtokos köznemesség soraiból. Apjától és Batthyány Ferenc gróf hagyatékából örökölt házi könyvtárát irodalmár barátainak segítségével fejlesztette tovább. Korának klasszikus olvasmányai mellett a francia, német és magyar felvilágosodás irodalmának legjavát is összegy?jtötte beseny?i otthonában. 1828 novemberében kelt végrendeletében azt kérte, hogy a rokonságból nevezzenek ki egy gondnokot, aki majd gondját viseli a könyvtárnak, és felügyel annak használatára. Skublics Imre halála után unokatestvéréhez, a Zalaszentbalázson él? Skublics Károly táblabíróhoz került a könyvtár, ? pedig 1831-ben Zala vármegyének ajánlotta fel használatra, illetve ajándékozta oda az értékes, mintegy 790 m?vet (1954 kötetet) tartalmazó, zömében német, latin, francia és magyar nyelv? - napjainkban a Zala Megyei Levéltárban ?rzött - családi könyvgy?jteményt.
IrodalomFülöp Géza: A vidéki birtokos nemesség könyvkultúrája a 18-19. század fordulóján. (A Sklublics-csalá
 Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban
 Szakál Eszter: A Sklublics-könyvtár története és állománya
 Szakál István: Beseny? ezer éve
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 12.1189.has