Solymosy László, báró, loósi és egervári

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1909. ápr. 27. - Sopron, Gy?r-Sopron m., 1975. febr. 26.)

biológus, ornitológus

     Már gyermekkorában kit?nt természetszeretetével, az él?világ iránti érdekl?désével. Csörgey Titusz társaságában madártani megfigyeléseket végzett, el?bb a fonyódi nagyberekben, majd Egervár, a Fert? és a Balaton vidékén. (Birtokuk volt Egerváron, övék volt a várkastély is.) Els? tanulmányait még diákkorában írta, a Soproni Magyar Társaság pályázatára, rendszeresen publikált az Aquila és a Természet c. folyóiratokban. A budapesti tudományegyetemen természetrajz-földrajz szakot végzett, A madárlép szövettani szerkezete c. disszertációjával doktori fokozatot szerzett. A madártan mellett néprajzi kutatásai is jelent?sek. A háborús események során megsemmisült 800 példányos madárgy?jteménye, csonttani-, tojáskollekciója, valamint a csaknem teljes faunát felölel? bogár-, sáska-, poloska-, pók-, légy- és lepkegy?jteménye. Elpusztult teljes tudományos irattára, magántanári disszertációja, mintegy 20000 mikroszkópi metszete. Élete második felében szinte teljesen felhagyott a tudományos munkával, az újkéri termel?szövetkezet alkalmazottjaként kereste kenyerét. Az egervári vár mellett oszlop ?rzi emlékét.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 3.704.p
 Csaba József: S. L
Főbb művekA madárlép szövettani szerkezete
 Cerambycidák Egervár környékér?l, Folia Etomologica Hung. VI
 Adatok a nyomórúd lekötésének módozataihoz
ArcképSoproni Szemle : 1975.367.p