Spissich János, jáprai

(Sümeg, Zala vm., 1745. márc. 28. - Kisgörb?, Zala vm., 1804. ápr. 25.)

politikus, alispán, költ?

     Régi horvát nemesi családból származott. Apja Sopron megyei szolgabíró volt. 1761-ben belépett a jezsuita rendbe, de még felszentelése el?tt, 1771-ben otthagyta azt. K?szegen, Komáromban és Gyöngyösön tanított. 1773-ban állt Zala vármegye szolgálatába, mint aljegyz?. 1780-ban már f?jegyz? lett. 1781-ben II. József alatt otthagyta a hivatalt, s Vukováron gróf Eltz jószágkormányzója lett. A király halála után visszatért a közigazgatásba. A megye f?jegyz?vé, majd els? alispánná választotta, s követnek küldte a pesti országgy?lésre. Az 1790-91-es országgy?lésen a kereskedelmi bizottság munkálataiban vett részt. A hat nyelven beszél?, kiváló szónoki képesség? alispán szereplésével sok tisztel?t szerzett magának. Hazatérve követtársával nyomtatásban megjelentették országgy?lési beszámolójukat. Szabadk?m?ves volt. Vezette a zalaegerszegi nagypáholyt, barátjának tudhatta Kazinczy Ferencet. (? maga is több verset írt.) Kapcsolatba került a magyar jakobinusokkal, Martinovicsék letartóztatásakor eljárás indult ellene. Ekkor még tisztázni tudta magát, de 1797-ben, amikor a zalai megyegy?lés megtagadta a nemesi felkelést a franciák ellen, a király vád alá helyeztette. 1798-ban büntetésül minden hivatali állástól eltiltották. Kisgörb?i birtokára vonult vissza. Emlékét szül?városában és Zalaegerszegen a volt vármegyeháza nagytermében tábla ?rzi.
IrodalomBátorfi Lajos: Adatok Zalamegye történetéhez. : 5.köt.1.füz.3-8.p
 Zalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 115-116.p
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 12.1359-1360.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.652.p
 Új magyar irodalmi lexikon. : 3.1841.p
Főbb művekAz 1790-ben Budán, Szent István havának hatodikára rendelt s kezd?dött és 1791 esztend?ben Pozsonyba
 A jövend? századnak
ArcképZalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 115.p