Stollár Béla

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1917. okt. 27. - Budapest, 1944. dec. 25.)

újságíró, antifasiszta ellenálló

     Apja a Zalaegerszegen állomásozó 5. lovasdandár hivatásos századosa. A Nemzeti Hadsereg megalakulása után Pestre költöztek, ott fejezte be iskolai tanulmányait, s banktisztvisel? lett. A 40-es évek elején megnyerte a Pesti Hírlap újságírói pályázatát és ett?l kezdve a Pesti Hírlap bels? munkatársa lett. Ezenkívül dolgozott a Képes Vasárnap, Mozi Újság és a Nemzeti Sport c. lapoknak is. Népfrontos álláspontot képviselt, szoros kapcsolatban állt Bajcsy-Zsilinszky Endrével és Szakasits Györggyel. 1942-ben vonult be katonai szolgálatra. A hadapródiskola elvégzése után, mint karpaszományos ?rmestert a Vezérkar 3. osztályára osztották be. 1944. november második felében szervezte meg baloldali újságírókból a "Magyar Szabadság Mozgalmat", melynek IV. biztonsági f?csoportját vezette. Stollár Béla és Szakasits György szervezte meg a Klotild-csoportot is, amelynek feladata a Légrády nyomda megmentése volt. A nyilasok 1944. december 25-én körülfogták és elzárták a csoport körletét. A Klotild-csoport 23 tagja halt meg a rajtaütésnél, köztük Stollár Béla. Az egykori Klotild utca, a f?város V. kerületében ma Stollár Béla nevét viseli.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.660.p
 Élni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 418-419.p
 Magyar irodalmi lexikon. : 3.97.p
 Utcák, terek, emberek
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.661.p
 Magyar irodalmi lexikon. : 3.96.p
ArcképÉlni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 418.p