Suszter Oszkár; Schuster

(Nagyszeben, Szeben vm., (ma: Sibiu, Románia), 1878. jan. 12. - Zalaegerszeg, 1951. aug. 27.)

tanár

     1901-ben került Zalaegerszegre, az Állami F?gimnáziumba, mint magyar-latin szakos középiskolai tanár. Pályája az 1911-12-es tanév kivételével - amikor a pozsonyi állami f?reálban tanított - mindvégig Zalaegerszeghez, a gimnáziumhoz köt?dött. Mint irodalmár több alkalommal tartott felolvasást az Irodalmi és M?vészeti Kör estélyein. Gyakorta adott el? a Szabad Líceumban. Vezet?je volt 1904-11 és 1914-22 között a Deák Ferenc Önképz?körnek, ezenkívül az Iskolai Szavalókört is felügyelte. Publikációi megjelentek a gimnázium értesít?jében: az 1903-04. éveiben Jókai Mórról, az 1907-09. évi kiadásban pedig Batsányiról írt tanulmányt. Ezenkívül megjelentek még irodalmi témájú cikkei a különféle helyi lapokban valamint a Budapesti Hírlap, Nemzeti Ujság és a Magyar Pedagógia c. orgánumokban. Tagja volt a Katholikus Középiskolai Tanáregyesületnek, az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek és a Pedagógiai Társaságnak. 1932. jún. 2-án a kormányzó "középiskolai igazgató" címmel tüntette ki. Az 1936-ban történt nyugdíjba vonulása el?tt vetette papírra az iskola értesít?jében utolsó nagy értekezését "A római irodalom és mai szellemi életünk" címmel. 1965-ben tanítványai hozták létre a róla elnevezett Irodalmi Díjat.
ArcképEmlékkönyv a Zrínyi Miklós Gimnázium fennállásának 100. évfor­dulójára, 1896-1996. : 124.p