Sümegi Kálmán; 1881-ig Czapf

(Sümeg, Zala vm., 1852. okt. 10. - Szeged, Csongrád vm., 1899. szept. 5.)

újságíró, irodalomtörténész

     Iskoláit a keszthelyi gimnáziumban, majd Székesfehérváron végezte. Ezután a szombathelyi szemináriumban tanult, mint papnövendék, de a harmadik évben kilépett, és a budapesti egyetemen jogot, majd bölcseletet hallgatott. Közben a Nemzeti Színházban Szigligeti Ede mellett dolgozott; ekkor kezdett újságírással foglalkozni. Számtalan budapesti lapnak dolgozott (F?városi Lapok, Pesti Napló, Életképek, Figyel? stb.), emellett levelez?je volt a Zalai Közlönynek is. 1881-1885 között az Arad és Vidéke f?munkatársa, majd szerkeszt?je. Ezután Szegeden a Magyar Általános Biztosító Részvénytársaság vezértitkári állását töltötte be. Újságírói munkássága mellett irodalomtörténeti kutatásokat is folytatott, els?sorban Kisfaludy Sándor életér?l és munkásságáról; írt regényeket és elbeszéléseket is. Irodalmi érdemeiért a szegedi Dugonics Társaság tagjai közé választotta.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 13.134-136.has
 Magyar irodalmi lexikon. : 3.100.p
 Új magyar irodalmi lexikon. : 3.1851.p
 H?gyész László: Sümeg évszázadai
Főbb művekA mi kis regényünk
 Szép asszonyok
 Foszlányok
ArcképMagyar irodalmi lexikon. : 3.100.p