Sümegi Vilmos

(Sümeg, Zala vm., 1864. ápr. 4. - Budapest, 1938. nov. 16.)

újságíró, országgy?lési képvisel?

     Sümegen járt iskolába. Már igen fiatalon, 1881-ben újságíró lett: a Nemzeti Újság munkatársa. Kés?bb a Budapesti Hírlap kiadóhivatalában dolgozott, majd 1893-ban Holló Lajossal megalapította a Magyarország c. napilapot, melynek hosszú ideig kiadóhivatali igazgatója is volt. 1901-ben függetlenségi programmal fellépett a letenyei választókerületben, de kisebbségben maradt. 1904-ben viszont - egy id?közi választás alkalmával - Gyergyószentmiklóson országgy?lési képvisel?vé választották. 1918-ig ? volt e kerület országgy?lési képvisel?je. A politika mellett élénken részt vett a közéletben is. Megalapítója és negyven évig elnöke volt a Magyar Újságkiadók Országos Szövetségének. ? volt a Balatonvidéki Kör alapítója; 1905-ben pedig beválasztották a Balatoni Szövetség igazgatótanácsába, egyúttal a Balatonboglári fürd?egyesület társelnöke lett. Budapesten több jótékonysági intézmény m?ködésében vett részt, els?sorban a VI. kerületben. A f?városi törvényhatósági bizottságnak örökös tagja volt.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 13.137-138.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.669.p
 H?gyész László: Sümeg évszázadai
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 173.p.
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 2.669.p
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 173.p.