Svastits Ben?; bocsári

(Gelse, Zala vm., 1833. dec. 9. - Budapest, 1910. aug. 30.)

f?ispán

     Apja Svastits János, anyja Csertán Krisztina. Nagykanizsán járt középiskolába, ezt követ?en jogi végzettséget szerzett. Nyilvános szereplését 1859-ben a gazdasági egyesület megalakításában való részvétellel kezdte. 1867-ben zalaegerszegi központi f?szolgabíró, 1869 augusztusában megyei f?jegyz? lett. 1878-ban alispánná választották, 1886-ban pedig f?ispánná nevezték ki. Ez utóbbi tisztségét 1896-ig töltötte be. Alispánként nagy eréllyel látott hozzá a közigazgatásban az ügyvitel korszer?sítéséhez. F?ispánsága idején fölkarolta a hanyatlásnak indult muraközi lótenyésztést, ami a vidék lakosságának jelent?s kereseti forrását képezte. Szorgalmazta a kereskedelem fejl?dését el?segít? jó utak kiépítését, a vasúthálózat b?vítését. Igyekezett el?mozdítani a megyeszékhely városiasodását, támogatta a Balaton környékének fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. Csertán alispán és Svastits f?ispán nevéhez f?z?dik a balatoni g?zhajózás rendszeres járatainak megindítása. Föllépett Muraköz magyar egyházi közigazgatás alá helyezése érdekében, s mint a tanügy lelkes pártolója különös figyelmet szentelt a Muraköz népoktatásának is.
IrodalomZalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 63-66.p
 Arch
ArcképZalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 63.p