Szabó Ferenc

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1920. jan. 6. - Zalaegerszeg, Zala m., 2002. márc. 12.)

jogász, postatiszt, országgy?lési képvisel?

     Elemi és középiskolai tanulmányait szül?városában végezte el. A pécsi ETE-n szerzett jogi diplomát 1946-ban, majd postatiszt lett a zalaegerszegi postánál. 1945-ban tagja, majd megyei f?titkára lett a Független Kisgazdapártnak, részt vett a Független Zala c. lap szerkesztésében. 1947-t?l a Demokrata Néppárthoz csatlakozott, indult az országgy?lési választásokon; pótképvisel?, 1948-tól képvisel? lett. Mandátumának lejárta után elbocsátották munkahelyér?l, kés?bb kisiparosoknál könyvel?ként dolgozott. 1989-ben a Kereszténydemokrata Néppárt alapító tagjaként tért vissza a közéletbe, 1990-ben a Zala megyei pártvezet?ség ügyvezet? elnöke lett. Indult az 1990-es országgy?lési választásokon is, de nem került be a parlamentbe. 2002. március 22-én temették el Zalaegerszegen a Göcseji úti temet?ben.
IrodalomAz id? élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon, (1944-1949). : 177.p
 Gyászjelentés. (Szabó Ferenc)