Szabó Lajos Roland

(Zalaegerszeg, Zala m., 1956. máj. 30. - Zalaegerszeg, Zala m., 1989. szept. 4.)

fest?

     Dekorat?r szakmát szerzett, majd kirakatrendez?ként a Zalaiparkernél dolgozott. Munkája mellett Dús László fest?m?vész szakkörében fejlesztette tudását. 1977-ben Budapesten telepedett le, ahol a Hungaro Interturist kirakatrendez? grafikusa, majd a Divatcsarnok dekorat?re lett. A festészetet Budapesten a Dési Huber, majd a Vasutas képz?m?vészeti körben Benedek György fest?m?vész és Krischmayer Károly szobrászm?vész irányításával folytatta. Tagja volt a Budapesti M?vészbarátok Egyesületének, 1988-tól a M?vészeti Alapnak. 1981-ben betegsége miatt visszaköltözött Zalaegerszegre. Tájképeib?l, grafikáiból, tanulmányaiból, önarcképeib?l legutóbb 2004-ben Zalaegerszegen rendeztek kiállítást.
IrodalomZalai tárlat, 1985