Szalay Sándor

(Kerecseny, Zala vm., 1856. okt. 22. - ?)

tanító, író, tankönyvszerz?

     Tanulmányait Veszprémben, a tanítóképz?t Csurgón végezte. 1876-tól a nagykanizsai elemi iskola tanítója, kés?bb igazgatója. A Zala és a Zalai Közlöny c. lapokban publikált, egy id?ben a Zala bels? munkatársa is volt. Álnevei: Kerecsenyi, Vas Álmos.
IrodalomElemi földrajz a zalavármegyei elemi népiskolák III. osztálya számára
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 13.347-348.has
Főbb művekKöltemények. (Szalay Sándor)
 Angyal és ördög. Beszélyek
 Vihar gyöngyök
 Hullám Ágnes
 A h?séges feleség
 A Darvas-fiuk utazása Zalában