Szántó Béla

(Homokkomárom, Zala vm., 1881. febr. 1. - Budapest, 1951. jún. 1.)

tisztvisel?, politikus

     Homokkomáromban kezdte elemi iskolai tanulmányait, majd Nagykanizsára a polgári fiúiskolába járt. 1900-ban elvégezte a fels?kereskedelmi iskolát és könyvel?ként helyezkedett el egy kanizsai cégnél. 1901-ben Budapestre költözött és magántisztvisel?ként dolgozott. 1904-ben belépett a szociáldemokrata pártba. 1906-ban megalakították a Magyarországi Magántisztvisel?k Egyesületét, s ?t választották meg az egyesület elnökévé. 1918. október 27-én a tartalékos tisztek értekezletén megalakították a Katonatanácsot, amelybe Szántó Bélát is beválasztották. A KMP novemberi alakuló ülésén megválasztották a párt egyik titkárának. A Tanácsköztársaság idején hadügyi népbiztos volt. A Tanácsköztársaság megdöntése után Bécsbe emigrált. 1926-ig hol Bécsben, hol pedig Berlinben élt. 1929-ben Moszkvában telepedett le, ahol a Kominternben és a Vörös Szakszervezeti Internacionáléban dolgozott. 1932 elejét?l a Nehézipari Népbiztosság Állami Tudományos Könyvtárának az igazgatója, majd az Új Hangnál szerkeszt?. 1945. szeptember 1-jén érkezett haza. Egy évig az MKP Központi Vezet?ségének szakszervezeti osztályát vezette. 1947 júliusában kinevezték a Magyar Országos Szövetkezeti Központ f?titkárának. 1947-ben belgrádi követté, 1948 ?szén varsói követté nevezték ki. 1950-ben visszarendelték. Szívroham végzett vele. Történeti munkái a Szikra Könyvkiadónál jelentek meg. Szül?falujában az egykori iskola falán elhelyezett márványtábla ?rzi emlékét.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.702-703.p
 Élni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 441-444.p
 Szántó Zsuzsa: Sz. B. 1881-1951
 A Szocialista Forradalomért
 Élni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 441.p
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 2.703.p