Szántó Gizella; Huszár Józsefné

(Homokkomárom, Zala vm., 1884. ápr. 30. - Moszkva, Oroszország, 1947. ápr. 30.)

tanító, politikus

     1902-ben végezte el a tanítóképz?t Budapesten. A f?város különböz? ún. községi iskoláiban tanított. 1913-tól vett részt a szakszervezeti mozgalomban, a Városi Alkalmazottak Szövetségének keretében m?köd? F?városi Tanítók Szakszervezetében. A Tanácsköztársaság idején a F?városi Központi Munkás- és Katonatanács oktatási osztályának lett a vezet?je. A proletárdiktatúra megdöntése után a tanfelügyel?ség állásából felfüggesztette, és 1920. október 8-án törölte a létszámból. 1920-ban Bécsbe emigrált, ott ment férjhez Huszár Józsefhez. Kés?bb Romániába települtek át. 1921-1923 között Szántó Gizella, mint a román Kommunista Párt Központi bizottságának tagja, Erdélyben kerületi szervez? titkárként dolgozott. 1930 januárában a Szovjetunióba emigrált. 1933-1938 között a Gazdasági Kutatásokat Végz? Idegennyelv? Tudományos Könyvtár vezet?je volt, 1938 után az Idegennyelv? Könyvkiadóban segédszerkeszt? lett. Részt vett a nagy Honvéd? Háborúban, amiért 1946-ban a Szovjetunió Legfels?bb Tanácsa kitüntetésben részesítette. Hamvait a magyar kormány 1947-ben Budapestre hozatta.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.703.p
 Élni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 445-446.p
ArcképÉlni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 445.p