Szapáry Géza, gróf, muraszombathi, széchyszigeti és szapári

(Pozsony, Pozsony vm., (ma: Bratislava, Szlovákia), 1828. szept. 27. - Budapest, 1898. ápr. 5.)

politikus, f?ispán

     A Zala és Vas megyékben is birtokos (Letenye, Szécsisziget, Muraszombat) grófi család tagja. Pályáját katonaként kezdte, 19 éves korában már hadnagyként szolgált. Buda bevétele után kitüntették. A szabadságharc bukása után az aradi várban fogoly volt, majd kiszabadulva Párizsba ment. Ebben talán annak is része volt, hogy mostohaapja, Batthyány Kázmér is ott tartózkodott. Európai utazása után, még az ötvenes években hazatért, 1861-67 között Muraszombat képvisel?je, 1867-72-ben Zala vármegye f?ispánja, 1872-ben képvisel?, 1873-78-ban fiumei és magyar-horvát tengerparti kormányzó, 1883-tól magyar f?udvarmester volt. Barabás Miklós által 1872-ben festett, életnagyságú arcképe a Göcseji Múzeumban van.
IrodalomBona : 2.3.569-570.p.(*szept.18.)
 Magyar Életrajzi Index számítógépes adatbázis.