Alaxay József; Alakszai

(Verpelét, Heves vm., 1757. márc. 19. - Róma?, 1806 körül)

katolikus pap, m?fordító

     1783-ban szentelték fel. 1785-1788-ban káplán volt Szepetneken, 1788-1794 között plébános Milejben, majd plébániájáról lemondott. A mileji plébánia anyakönyveiben, irataiban rá vonatkozó adat nem maradt fenn. Egy ideig nevel?, majd a gy?ri egyházmegyében szerepelt, 1806 körül Rómában tartózkodott. Halálának id?pontja nem ismeretes. (1808-ban már nem szerepel a gy?ri papi névtárban.)
IrodalomGéfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. : 3.13.p.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 1.118.has.(+1805)
Főbb művekPásztori oktatás, melyben a hitetlenségnek okai és az isteni tiszteletnek fundamentomi adatnak el?. : Montazet után francziából.
 Lirinumi szent Vinczének az eretnekségek ujitásáról írt emlékeztet? könyve : Fordította
 A világ közönséges történeteinek ékességei : Fordította