Székely László

(Budapest, 1894. dec. 24. - Székesfehérvár, Fejér m., 1991.)

költ?, hittantanár, plébános

     Teológiai tanulmányait Innsbruckban végezte, több helyen káplán, 1919-1922 között gimnáziumi hittanár Zalaegerszegen, majd Szombathelyen a szeminárium tanára, 1939-1980 között több helyen plébános, 1980-tól haláláig Székesfehérváron élt. Számos cikket publikált, több m?vet fordított, verseskötetei jelentek meg.
IrodalomMagyar irodalmi lexikon. : 3.177.p
 Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. : 3.398-399.p
Főbb művekA szirtnek álma van
 Táltoslovak hátán
 A parton ül?k panasza
 És a mi lelkünk nyughatatlan
 Felh?k felett