Szép János

(Keszthely, Zala vm., 1774. jan. 23. - Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1834. aug. 30.)

tanár, író, költ?, m?fordító

     Gimnáziumi tanár volt el?bb Pécsen, 1794-1810-ig Szombathelyen, majd Kassára került 1810-ben. 1815 és 1824 között Jászberényben tanított. Pályakezdéséhez Festetics György támogatása nyújtott segítséget. 1790-ben Festetics Györgynek ajánlotta Keszthelyt ünnepl? hexameteres munkáját. Magyar és latin nyelv? alkalmi verseket és egy magyar nyelv? epikus költeményt (A magyaroknak constantzinápoli táborozások... Pest, 1821.) írt. Magyarra fordította Iulius Caesarnak a gall háborúról szóló munkáját és Szerdahelyi György Alajos latin nyelv? esztétikáját (Aesthetika avagy a jó ízlésnek a szépség filosófiájábul fejtegetett tudománnya. Buda és Pest, 1794.). Ez utóbbi volt az els? magyar nyelven megjelent esztétikai munka.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.760.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 3.214.p.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 13.779.has.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 3.1968.p.
 Magyar Életrajzi Index számítógépes adatbázis.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 6.375.p.
 Kovács Sándor Iván: Szép János (1767-1834) : 12-22.p.(*1767)
Főbb művekKeszthely városának Párnásszus hegyér?l való szemlélése s leírása : Vers
 Sabaria carmine illustrata
 Epitome Historiae regum Hungariae
 Gyermeki oktatás, melyet Muretus Márk Antal adott Márk Antalnak, testvére fiának
 Muretus Márk Antalnak ünnepi énekei