Szobotka Imre

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1890. szept. 3. - Budapest, 1961. máj. 24.)

fest?

     A család a fiú születése után hamarosan elköltözött a városból, iskoláit már nem itt végezte. M?vészeti tanulmányait az Iparm?vészeti Iskolában, kés?bb Párizsban folytatta, ahol megismerkedett a kubizmussal. Hazatérve a kubizmus és a nagybányai tradíció egységét kereste. M?veit finom színvilág, lírai hangulat jellemzi. Több ízben járt tanulmányúton Franciaországban, Hollandiában. 1921-ben a budapesti Belvederében mutatkozott be, 1929-ben a Tamás Galériában, 1947-ben az Ernst Múzeumban volt kiállítása. 1955-ben Munkácsy-díjat kapott, 1961-ben a Csók Galériában volt gy?jteményes kiállítása. Emlékkiállítása 1971-ben volt a Nemzeti Galériában. A Göcseji Múzeum 1982-ben rendezett kiállítást m?veinek egy részéb?l, Szobotka Imre m?vészete az 1910-es években címmel, katalógussal. A Nemzeti Galéria számos m?vét ?rzi.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.791.p
 M?vészeti lexikon. : 4.464.p
 Seregélyi György: Magyar fest?k és grafikusok adattára. : 601.p
 Sárkány J.: Képelemzés Sz. I. Matróz 1916
 Kortárs magyar m?vészeti lexikon. : 3.608-610.p