Szvorényi Mihály

(Enyicke, Abaúj-Torna vm., (ma: Haniska, Szlovákia), 1750. szept. 15. - Keszthely, Zala vm., 1814. okt. 26.)

plébános, egyetemi tanár, egyházjogász

     Középiskoláit Kassán, Gyöngyösön, Szatmárban, a teológiát Bécsben végezte. 1777-t?l teológiát tanított Budán, Zágrábban, kés?bb Pozsonyban, Veszprémben. 1798-ban karádi plébános, 1808-tól haláláig hahóti apát és keszthelyi plébános. Magyarul néhány egyházi szónoklata, latin nyelven 12 teológiai és egyházjogi munkája jelent meg Budán, Pozsonyban, Egerben, Veszprémben.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 13.1205-1207.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.809.p
Főbb művekHistoria religionis et Ecclesia Christianae
 Jus publicum commune, et particulare Ecclesiae Hungaricae. I-II
 Jus privatum Ecclesiae Hungaricae. I-III