Tahy Rozália; Szabó Rozália, Strohmayer Györgyné, Tahy Gyuláné

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1821. - Zalaegerszeg, Zala vm., 1910. aug. 18.)

nyomdász

     A birtokában lév? nyomdát 1841-ben alapította els? férje, Strohmayer György, akinek elhunyta után az özvegy feleségül ment Tahy Gyula nyomdászhoz. Tahy Gyula 1857-ben kapott iparengedélyt. A m?hely fenntartásának gondját hamarosan Tahy Gyulánénak kellett magára vállalni, mivel 1863 elején második férje is meghalt. Ekkor vette fel a Tahy Rozália nevet (leánykorában Szabó Rozáliának hívták). 1865-ben a megye szerz?dést kötött vele a kibocsátott körrendeletek és egyéb ügykezelési nyomtatványok elkészítésére, aminek fejében évi fizetést kapott. A szerz?dést évr?l évre meghosszabbították. A m?helyb?l felt?n?en kevés könyv került ki, inkább csak az 1890-es években, új gépek beszerzése után vállalta a könyvnyomtatást. Az els? zalaegerszegi újságot, a Zalamegyét viszont a kezdetekt?l (1882) egészen 1901-ig Tahy Rozália állította el?. Az ? nyomdája bocsátotta ki - 1885-t?l szintén a századfordulóig - a Zalamegyei Gazdasági Egyesület Értesít?jét is. Kés?bb, az 1900-ban induló Magyar Paizsot ugyancsak ? nyomtatta. Pontossága és megbízhatósága révén elérte, hogy a megye csaknem fél évszázadon át nála rendelte meg a szükséges nyomdatermékeket. A századfordulót követ?en egy ideig még folytatta m?ködését, majd a nyomda Kakas Ágoston tulajdonába került.
IrodalomFoki Ibolya: Adatok a zalai nyomdászat történetéhez 1860-1900