Tersánczky József, nádasi; Tersztyánszky

(Sümeg, Zala vm., 1813. márc. 28. - Nagykanizsa, Zala vm., 1888. dec. 1.)

orvos, orvosi és gazdasági szakíró, helytörténész

     Orvosi és állatorvosi diplomáját 1838-ban kapta a pesti egyetemen. Ezt követ?en Bakonybélben volt apátsági orvos. 1842-ben szemészetb?l újabb oklevelet szerzett. 1842-1843-ban Sümegen, valamint Zala, Somogy és Vas megyékben m?ködött "vándorszemész"-ként. 1843-tól a nagykanizsai járás tisztiorvosi pozícióját töltötte be, majd az iskolaszék munkájában is részt vett. Kés?bb, a Nagykanizsán megjelen? Zalai Közlöny állandó munkatársaként tartotta számon. A Vasárnapi Újságban, a Tanodai Lapokban és a Zalában is közöltek t?le cikkeket, a Zalai Tanügynél pedig társszerkeszt?i feladatokat vállalt. Újságcikkeiben els?sorban a nevelésnek, a gazdasági és egészségügyi ismeretterjesztésnek szentel teret. Önállóan kiadott munkái is f?ként ezzel foglalkoztak. A sz?lészet és kertészet nagy barátjaként különös el?szeretettel népszer?sítette a sz?l?termelés és borkészítés újabb módszereit, a nemesebb fa- és sz?l?fajok terjesztését. A társadalomba való majdani beilleszkedésük el?segítésére a nagykanizsai fegyházban is tartott el?adásokat a raboknak. Elméleti ismereteit a gyakorlatban a város határában lév? Szabadhegyen létrehozott mintasz?lészet és gyümölcsös bizonyította. Helytörténészként a Légrádról és Szabadhegyr?l írt monográfiája tette ismertté nevét.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.41-43.has.(*márc.3.)
 Halálozás : 1888.dec.8
Főbb művekKözségi orvos
 Az epés kórgyógytana
 A jó gazdasszonykodás alapelvei
 A gazdászat alapelvei
 A falu bábája
 A nép orvosa