Thassy Gábor

(Zalalöv?, Zala vm., 1871. máj. 16. - Kustánszeg, Zala m., 1950. ápr. 20.)

orvos, egészségügyi f?tanácsos

     Középiskoláit Sopronban, az orvosi egyetemet Budapesten, Grazban és Bécsben végezte. 1897-1906 között körorvos volt Szepetneken. 1907 májusától tiszteletbeli f?orvos, majd 1909. május 13-tól 1936-ig vármegyei tiszti f?orvos, egészségügyi f?tanácsos, zalaegerszegi járási orvos. Jelent?s közéleti tevékenysége volt: képvisel?-testületi tag és törvényhatósági bizottsági tag. 1936. július 1-jén nyugdíjba ment.
IrodalomBékássy Jen? Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 192.p.
 Zala vármegye közigazgatási egységei és az önkormányzatok tisztvisel?i : I-II.
 Zala megyei almanach. : 1911.177.p.
ArcképBékássy Jen? Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 192.p.