Tolnay Károly

(Sümeg, Zala vm., 1813. nov. 14. - Zalaszentmihály, Zala vm., 1897. márc. 24.)

országgy?lési képvisel?

     Tolnay Gábor püspöki uradalmi ügyész fia. A gy?ri jogakadémia elvégzése után ügyvédi vizsgát tett. Zala megye tiszteletbeli jegyz?jeként vett részt az 1832-36-os országgy?lésen. Deák Ferenc 1836-ban "ifjainknak legjelesebbike"-ként jellemezte. 1844 és 1847 között a szántói járás f?szolgabírája, majd 1847-48-ban Zala megye országgy?lési követe volt. Az 1848-as népképviseleti országgy?lésen a keszthelyi kerület képvisel?jeként vett részt. Az 1850-es években visszavonult, és feleségével, Szentgyörgyi Horváth Annával, valamint két gyermekével zalaszentmihályi birtokán élt. 1861-ben, 1865-ben, végül 1872-ben ismét a keszthelyi kerületet képviselte az országgy?lésen. Zalaszentmihályon temették el.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.246.has
 Keszthelyi Hírlap, 1897. márc. 28. 3. p
ArcképNótárius : 1988.2-3.sz.81.p