Tóth János; Zalai Tóth

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1899. dec. 12. - Budapest, 1978. szept. 28.)

építészmérnök, fest?

     Középiskolai tanulmányait Keszthelyen végezte a premontrei gimnáziumban, 1917-ben érettségizett, építészmérnöki diplomáját Budapesten 1921-ben szerezte. Egy évig Keszthelyen a Mez?gazdasági Akadémián dolgozott, 1922-ben Szombathelyre került, városi f?mérnök lett. 1945-ben a Balaton környékének építési, m?szaki felel?se, 1947-1949-ben több város, köztük Keszthely rendezési tervét készítette el, majd Budapesten, Gy?rben dolgozott építési irodákban. 1957-t?l az Építési Minisztérium M?emléki Osztályának munkatársa volt, 1965-ig. Zalai Tóth János néven festett, fametszetei jelentek meg, 1936-ban Apostolok útján cím? verskötete is. 1932-t?l foglalkoztatta a népi építészet. El?bb Vas megye értékeit tárta fel, kés?bb érdekl?dése kiterjedt szinte az egész országra. Meghatározó szerepe volt 1964-ben a Göcseji Falumúzeum, majd a Vasi Múzeumfalu részletes terveinek kidolgozásában. (El?bbit Barabás Jen?vel és Szentmihályi Imrével, utóbbit Barabás Jen?vel és Bárdosi Jánossal). Emlékét a Göcseji Falumúzeumban a m?emlék malom falán tábla ?rzi.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 4.910.p.
 Bárdosi János: Dr. Tóth Jánosra emlékezünk
 Új magyar életrajzi lexikon. : 6.836.p.
 Köbölkuti Katalin - Nagyváradi Nóra: Tóth János
Főbb művekÍgy épít a vasi nép
 A magyar falu épít?m?vészete
 Népi építészetünk hagyományai
 Göcsej népi építészete
 Az ?rségek népi építészete