Török Bálint, enyingi

(1502. szept. és 1503. febr. között - Isztambul, Törökország, 1550 ?sze)

hadvezér, nagybirtokos f?úr

     Dunántúli köznemesi család sarja, nagyapja a Kanizsai család szolgálatában emelkedett fel. Apja nándorfehérvári bán volt, ezt a tisztségét annak halála után (1519) örökölte. Miután a török 1521-ben ostrommal bevette Nándorfehérvárt, Török Bálint gyámjaival, Sulyok Istvánnal és Balázzsal, nagybátyjaival együtt elmenekült. Fiatal kora ellenére megvádolták h?tlenséggel, így Szapolyai János erdélyi vajda szolgálatába állt, ahonnan Tomori Pál, kalocsai érsek, a déli végek f?kapitánya vette magához. 1524-ben feleségül vette Pemplinger Katalint, Mária királyn? udvarhölgyét. Ezután királyi familiárisként Tomori szolgálatában katonáskodott. Ekkor kapcsolódott be az országos politikába Mária királyn? oldalán. A mohácsi csatában II. Lajos király test?re volt. Szapolyai királlyá koronázása után kinevezte temesi ispánná, de rövidesen átállt Ferdinánd oldalára, aki ezt már 1527-ben birtokadományokkal hálálta meg. Miután Buda 1529-ben Szapolyai kezére került, Török Bálint er?szakos cselekedetekkel igyekezett kárpótlást szerezni, többek között egyházi birtokok kifosztásával. Az 1530-31-es években az úgynevezett "királytalan országgy?lések" egyik vezéralakjaként igyekezett Ferdinándtól függetlenedni. 1535-ben még megkapta a királytól adományul Pápa várát, de a vránai perjelséget nem sikerült megszereznie, ez lehetett az oka újabb pártváltoztatásának, ismét átállt Szapolyai oldalára. Ekkor újabb gazdag adományokat kapott és dunántúli f?kapitánnyá nevezték ki. 1539 során sikerült a Dunántúl nagy részén (Zala megyében is) Szapolyai fennhatóságát kiterjeszteni. Szapolyai halála után (1540) Török Bálint a csecsem? János Zsigmond keresztapjaként az ország egyik kormányzója lett. 1541-ben a török hadjáratot indított a Habsburgok ellen, amelyet Török Bálint is segített. Augusztus 26-án a törökök csellel elfoglalták Budát, a nagyurat fogságba vetették, az ország kormányzását pedig Fráter Györgyre bízták. Török Bálintot magukkal vitték Konstantinápolyba, ahonnan felesége minden fáradozása ellenére sem tudott kiszabadulni. 1550-ben halt meg, felesége három évvel kés?bb követte a halálba.
IrodalomEnyingi Török Bálint
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.904.p
 Magyar nagylexikon. : 17.649-650.p.(?1551)