Török János, csáfordi és jobbaházi

(Tapolca, Zala vm., 1807. jún. 6. - Pest, 1874. febr. 9.)

mez?gazdász, honvédalezredes

     Iskoláit Keszthelyen kezdte, majd a pesti és gráci egyetemen tanult. 1830-tól jószágigazgatóként dolgozott Kismartonban. 1840-t?l Pesten a Magyar Gazdasági Egyesület titkára volt, és szerkesztette a Magyar Gazda c. szaklapot. Széchenyi Istvánnal mindvégig közeli kapcsolatban állt. 1848 ?szén nemzet?rként, majd 1849 márciusától honvédszázadosként harcolt a Délvidéken. 1849 júliusában léptették el? ?rnaggyá, és Zombor térparancsnokává. Bem nevezte ki augusztus 14-én alezredessé. Hadbíróság elé került, de négyhavi fogság után szabadon engedték. 1852-t?l ismét újságíróként dolgozott, mígnem 1866-ban országos f?levéltárnokká nevezték ki.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.487-491.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.906.p
 A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. : 12-13.p
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.907.p
Főbb művekMagyar életkérdések
 Magyarország prímásai. I-II
 Emlékiratai
ArcképA szabadságharc zalai honvédei 1848-1849.