Tuboly László, tubolyszeghi

(Nagylengyel, Zala vm., 1755 - Nagylengyel, Zala vm., 1828. máj. 21.)

megyei tisztvisel?, író, m?fordító

     Jogi tanulmányai után Zala megyében vármegyei tisztvisel?: aljegyz?, f?szolgabíró. Egy ideig Festetics György muraközi birtokainak jószágigazgatója volt. Kapcsolatba került a Martinovics mozgalommal is, 1797-ben a megyei ellenállásban való részvétele miatt (Spissich Jánossal, Festetics Györggyel együtt) elmozdították állásából. Visszavonultan élt Nagylengyelben, latin szerz?ket fordított, a Tudományos Gy?jteményben történeti témájú tanulmánya is megjelent. Jó barátja volt Pálóczi Horváth Ádámnak, barátságuk különösen 1810 után er?södött meg, amikor Horváth a Nagylengyellel szomszédos Petrikereszturon élt. Tuboly lányai is tagjai voltak a Horváth vezette Göcseji Helikon nev? irodalmi körnek.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.914.p.