Udvardy Ignác

(Dad, Komárom vm., 1848. okt. 13. - Zalaegerszeg, Zala vm., 1920. júl. 2.)

iskolaigazgató, lapkiadó

     Apja haszonbérl? volt Dadon. Elemi iskoláit még itt végezte, de szülei korai halála miatt Veszprémbe került. Ett?l kezdve nagybátyja, Udvardy Ignác veszprémi kanonok vette át a nevelését. 1860-1864-ig a kegyes tanítórend veszprémi algimnáziumában, majd 1864-1868-ig a Szent Benedek-rend gy?ri f?gimnáziumában folytatta tanulmányait. Ezután a pesti egyetemre iratkozott be, ahol mennyiségtant és természettant tanult. Az egyetem elvégzése után a soproni f?reáliskolában tanított egy évet, majd a nagykanizsai polgári fiúiskolába helyezték. 1873-ban került Zalaegerszegre, az ekkor induló polgári fiúiskolába igazgatónak. 1907-ben vonult nyugalomba az akkorra fels?kereskedelmi iskolává alakult intézményb?l. Tevékenyen részt vett a város kulturális életének fellendítésében. 1883-ban elindítója, 1902-ig szerkeszt?je, majd tulajdonosa is volt a Zalamegye cím? hetilapnak. Tagja volt a város képvisel?-testületének, s emellett számos egyesületnek elnöke, alapítója. Nyugalomba vonulása után a zalaegerszegi Takarékpénztár Részvénytársaság elnöki tisztét töltötte be. Sírja Zalaegerszegen a Kálvária temet?ben van. 2013-ban Zalaegerszegen teret neveztek el róla.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.608.has.
Főbb művekA Zala-egerszegi önkénytes t?zoltó egyesület negyedszázados multja. (1874-1899)