Vajda Lajos

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1908. aug. 6. - Budakeszi, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1941. szept. 7.)

fest?

     Édesapja Fürst Manó Emil (nevét Vajdára magyarosította) járásbírósági irodatiszt, édesanyja Fürst Judit volt. 1916-ban a család Szerbiába költözött, Belgrádban, majd Valjevóban éltek, 1923-ban visszatelepültek Zalaegerszegre, kés?bb Szentendrén éltek. A Képz?m?vészeti F?iskolán Csók István növendéke volt (1927-1930). A Nemzeti Szalon 1928-as kiállításán bemutatott csendélettel jelentkezett el?ször. A Kassák Lajos szerkesztette Munka cím? lap fiatal konstruktív m?vészeihez csatlakozott. 1930-1934 között Korniss Dezs?vel együtt Párizsban Légernél tanult. Itt megismerkedett a kubizmussal, a szürrealizmussal, de ezeknél is nagyobb hatással volt rá az avantgarde szovjet filmm?vészet. 1934-t?l Szentendrén és Szigetmonostoron a bartóki népzenegy?jtés módszerét követve népi képz?m?vészeti motívumokat kutatott. Számos rajzán a szentendrei parasztm?vészet és anyagi kultúra metamorfózisa ment végbe. Stílusában népi motívumok absztrakt és szürrealista jegyekkel, szimbólumokkal is ötvöz?dtek. Ugyancsak magába szívta a szerb egyházm?vészet stílusát is. A Képz?m?vészek Új Társasága (KUT) visszautasította m?veit, gy?jteményes kiállításait barátoktól kölcsönkapott m?termekben rendezte. A fasizmus kiváltotta szorongásos életérzést apokaliptikus szörnyeket idéz? rajzaiban vetítette ki. A sokat nélkülöz? fest? fiatalkori betegsége, tüd?baja a negyvenes évek elején kiújult, a budakeszi tüd?szanatóriumban halt meg. Az Alkotás m?vészházban 1943-ban rendezett emlékkiállítása után m?veit több tárlaton is bemutatták. M?vészete a magyar avantgarde piktúra legegyénibb terméke. Racionalista szerkezeti elv és szürrealisztikus vizionáriusság egyesült m?vészetében. 1948-ban az Európai Iskola rendezésében, 1966 áprilisában Szentendrén gy?jteményes emlékkiállításon mutatták be m?veit.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.942.p.
 M?vészeti lexikon. : 4.624-625.p.
 Kállai Ern?: Egy fest? halálára
 Kállai Ern?: El?szó az 1943-as kiállításhoz
 Mándy Stefánia: Vajda Lajos emlékkiállítása
 Mezei Árpád: Vajda Lajos és az Európai Iskola M?v. Tört : Tanulmány
 Mándy Stefánia: Vajda Lajos
 Bálint Endre: Vajda Lajos
 Körner Éva: Vajda Lajos m?vészete
 Bálint Endre: Emlékezés Vajda Lajosra
 Perneczky Géza: Vajda Lajos emlékkiállítás Szentendrén
 Vajda Lajos emlékkönyv
 Czeizel Endre: A magyar fest?mvész-géniuszok sorsa : 472-483.p.
ArcképVajda Lajos emlékkönyv
 Czeizel Endre: A magyar fest?mvész-géniuszok sorsa : 472.p.