Vámos László

(Tapolca, Zala vm., 1912. ápr. 15. - Budapest, 1983. dec. 2.)

fotóm?vész

     Az iskola elvégzése után (Bécs 1920-32) nyomdásznak tanult, kisebb-nagyobb megszakításokkal 1944-ig több nyomdában dolgozott. 1939-ben Reismann Mária stúdiójában fotóm?vésszé képezte magát és a fényképezés vált a legf?bb hivatásává. 1945-48-ig az SZDP központi apparátusában dolgozott. Megbízást kapott a fotóélet újjászervezésére, s a május 1-jei események fényképezésének megszervezésére. Ebb?l készült az Els? Május 1. c. reprezentatív fotóalbum. Ezt követ?en részt vett a Dolgozók Világlapja képes hetilap létrehozásában, amelynek segédszerkeszt?je lett. Az MKP és az SZDP egyesülése után a külkereskedelembe helyezték, külföldi útjai során a fényképez?gép mindig vele volt. A személyi kultusz 1950-53-ig félreállította. A F?városi Fotó Vállalatnál kezdett újból dolgozni, közrem?ködött az els? nagyobb színes laboratórium létrehozásában. 1955-ben, rehabilitációja után titkári min?ségben megbízást kapott a Fotóm?vész-szövetség szervezésére, az 1956-os alakuló ülés f?titkárrá választotta. E tisztséget 1960-ig töltötte be. Fotóm?vészeti tisztsége után fotóriporterként m?ködött, bejárta az egész országot. Rendszeresen jelentek meg riportjai, amelyekhez kiváló újságírók írtak kísér?szöveget. Különleges vonzalma a zenéhez vezette, sok sikeres sorozata mellett a legátfogóbbat Kodály Zoltánról készítette, nyolc évig kísérte különböz? útjaira. Ezt a feladatát kiemelten hivatásának érezte és ebben a körben ismerkedett meg a világ nagy karmestereivel, el?adóm?vészeivel. Portréfotókat készített Czóbel Béláról, Déry Tiborról, Lukács Györgyr?l, Kassák Lajosról, Ferenczy Bénir?l, Lengyel Józsefr?l, Pásztory Dittáról, Amerigó Totról, Latinovics Zoltánról, Kodolányi Jánosról, Borsos Miklósról, Jékely Zoltánról stb. Fotói ?rzik: Stravinsky, Ansermet, Casals, Boulez, Menuhin, Sz. Richter, Rubinstein portréit is. Kilenc jelent?s albuma jelent meg hazai és nemzetközi kiadásban, kiváló írók kísér?szövegével. Munkásságát Balázs Béla-díjjal, majd az Érdemes M?vész címmel ismerték el.
IrodalomVeszprém megyei életrajzi lexikon. : 531.p
 Ki kicsoda a mai magyar filmm?vészetben. Akik a magyar filmeket csinálják : 721.p