Vannay János

(Arad, Arad vm., Románia, 1896. szept. 6. - Zalaegerszeg, Zala m., 1967. nov. 28.)

zeneszerz?, zenetanár

     A Zenem?vészeti F?iskolán Siklósi Albert növendékeként szerzett diplomát. 1926-tól a nagykanizsai zeneiskola igazgatója, a nagykanizsai szimfonikus zenekar karnagya volt. A háború után magánoktatással foglalkozott, több zenem?vészt, zenekutatót, zenetanárt indított pályára. Az 1950-es években Zalaegerszegre került és tevékenyen részt vett a város, Zala megye zenei életének fejlesztésében. Mint a Zalaegerszegi Állami Zeneiskola igazgatóhelyettese ment nyugdíjba. Vezet?i, oktatói munkája mellett mint zeneszerz? is sikeresen m?ködött. M?vei f?ként az 1930-as, 1940-es években rendszeresen szerepeltek a hangversenytermek, a magyar és a külföldi rádióállomások adásaiban. Zenekari, zongora-, és gordonkadarabokat írt, a fels?fokon tanulók számára Montágh Lajossal együtt szerkesztették a máig használatos nagyb?g?iskolát.
IrodalomA magyar muzsika könyve
 Szabolcsi Bence - Tóth Aladár: Zenei lexikon. : 3.575.p.
 Szeghalmi Gyula: Dunántúli vármegyék : 801.p.
 Kocsis Katalin: Nagykanizsa 100 zenei emlékhelye : 284-287., 291.p.