Varga Gábor

(Alsórajk, Zala vm., 1881. febr. 4. - Németország, 1944. dec. 31.(?))

ács, politikus

     Földm?ves szül?k gyermeke volt, Zalaegerszegre adták ácsinasnak. 1906. február 25-én lépett be a Magyarországi Épít?munkások Országos Szövetsége Zalaegerszegi Csoportjába. 1908 márciusában az MSZDP Zalaegerszegi Szervezetének elnökévé választották. 1914. december 13-tól 1918. november 15-ig katona volt. 1918 ?szén részt vett a KMP helyi szervezetének megalakításában. 1919. január 26-án a zalaegerszegi munkás- és katonatanács elnökhelyettese lett. Március 22-én háromtagú direktóriumot alakítottak, amelynek - Vígh István és Dandy Ferenc mellett - tagja lett Varga Gábor is. Az április 7-i választásokon a városi és a megyei tanács tagjává választották. Tagja volt a város pénzügyi bizottságának. 1919 augusztusában letartóztatták. A zalaegerszegi büntet? törvényszék másfél évi fogházbüntetésre ítélte. 1924-ben részt vett a MÉMOSZ helyi csoportjának, majd az MSZDP városi szervezetének újjászervezésében. Az 1920-as évek végén egyik szervez?je volt a Jókai utcai MÉMOSZ székház építésének, amelyet 1930. december 7-én Szakasits Árpád részvételével avattak fel. A város német megszállása után 1944. november 2-án a rend?rség letartóztatta. Szombathelyre, majd Komáromba, onnan pedig Németország egyik haláltáborába vitték. A zalaegerszegi járásbíróság 1945-ben kiadott végzésében elhalálozásának napját 1944. december 31-ben jelölte meg. Nevét ott olvashatjuk a Göcseji Múzeum el?tti emlékm?vön. Zalaegerszegen utcát neveztek el róla.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.957.p
 Élni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 495-497.p
 A Tanácsköztársaság Zala megyében
 Tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság Zala megyei történetéb?l
ArcképÉlni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Életrajzgy?jtemény. : 495.p