Varga Márton

(Monostorapáti, Zala vm., 1767. márc. 20. - Nagyvenyim, Fejér vm., 1818. ápr. 5.)

természettudós, akadémiai tanár

     Alsóbb iskoláit és a gimnáziumot Szombathelyen és Székesfehérváron végezte, majd Gy?rben bölcseleti tanulmányokat folytatott. El?ször Komáromban tanított középiskolában, majd a nagyváradi akadémiához nevezték ki természeti és gazdasági tudományok tanárává. Innét 1809-ben a gy?ri akadémiához helyezték át professzornak, majd a zirci apátság jószágkormányzója lett. Akadémiai tanárként sokat tett a természettudományok magyar nyelv? megismertetéséért, háromkötetes tankönyve a XVIII. századi tudományos események magas színvonalú összefoglalása. 1796-tól volt tagja az erdélyi nyelvm?vel? társaságnak. Mint nyelvm?vel? is a tudomány szaknyelvének kialakításán fáradozott.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.902-903.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.960-961.p
 Bulla Béla: Néhány szó
Főbb művekA gyönyör? természet tudománya... I-II
 A tsillagos égnek
 Assertationes ex phisica