Varga Zoltán

(Galambok, Zala vm., 1937. ápr. 12. - Zalaegerszeg, Zala m., 1994. dec. 24.)

tanár, m?vel?dési vezet?

     Elemi iskolai tanulmányait szül?falujában, a tanítóképz?t Zalaegerszegen végezte. Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképz? F?iskolán magyar-ének szakos általános iskolai tanári diplomát, kés?bb az ELTE-n magyar és népm?velés szakos egyetemi oklevelet, Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen bölcsészdoktori oklevelet is szerzett. El?bb általános iskolában tanított Andráshidán és Zalaegerszegen, két alkalommal is dolgozott a Zala Megyei Tanács M?vel?dési Osztályán, közben Zalaegerszegen a Közgazdasági Szakközépiskola tanára volt. 1972-t?l a megye közm?vel?dését irányító helyettes vezet?je a megyei m?vel?dési osztálynak, ezután a Hevesi Sándor Színház igazgatója, megbízatásának lejárta után a Deák Ferenc Szakközépiskola tanára, megyei szakfelügyel?. Élete utolsó esztendeiben a Megyei Pedagógiai Intézetet igazgatta. F?iskolás korától kezdve iskolai énekkarokat vezetett, egy id?ben szólóénekesként is fellépett. Az 1970-es évekt?l kezdve rendszeresen jelentek meg tanulmányai az iskolai oktatásról, nevelésr?l, majd a közm?vel?dés témaköréb?l. A 80-as években publicisztikával, irodalomkritikával jelentkezett, megyei irodalmi antológiát is szerkesztett. F?leg a szomszédos országokban él? magyar alkotók írásait kísérte figyelemmel. Tanulmányainak, kritikáinak válogatott kötetét 1997-ben a Zala Megyei Pedagógiai Intézet adta ki. Ennek bevezet? írása - Kotnyek István m?ve - Varga Zoltán életm?vét is összegzi.
Főbb művekIskolaközelb?l. Válogatott írások