Varró István

(Nagykanizsa, Zala vm., 1878. márc. 17. - Chicago, USA, 1963. szept. 13.)

könyvtáros, szociológus

     Tanulmányait a budapesti, bécsi és kolozsvári egyetemen végezte, államtudományi doktorátust szerzett. Igen sokoldalú személyiség, publicistaként, szociográfusként, könyvtárosként, bibliográfusként egyaránt kiemelked? tevékenységet folytatott. 1906-tól dolgozott a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara titkáraként, majd a Szabó Ervin szervezte iparkamarai könyvtár vezet?je lett. Eközben el?adója a m?egyetem közgazdasági fakultásának, majd a Világkereskedelmi (kés?bb Közgazdasági) F?iskola tanára. A két világháború között a Századunk c. polgári radikális folyóirat egyik szerkeszt?je. A fasizmus el?l a 30-as évek végén Chicagóba költözött, ahol mint könyvköt?mester dolgozott.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.965-966.p
 Zádor Anna: V. I. emléke
Főbb művekSzociológia és néprajz
 A munkásvédelmi törvények végrehajtása Magyarországon
 Magyar társadalomtudományi bibliográfia
 Magyar társadalomtudományi bibliográfia 1909-r?l
 Magyar társadalomtudományi bibliográfia 1910-t?l
 Magyar élelmiszertörvények. Az élelmiszerhamisításra vonatkozó jogszabályok gy?jteménye : VágóJózseffel
 A lakásügy rendezésének el?készítése
 Szabó Ervin és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtára