Vass József

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1813. márc. 19. - Buda, 1873. jan. 13.)

tanár, nyelvész, történész

     Elemi iskoláit szül?városában végezte, a gimnáziumot Szombathelyen és Nagykanizsán. 1841-ben szentelték pappá, Szegeden, majd Kolozsváron volt tanár. 1868-tól a budai gimnáziumban tanított. Számos cikke, nyelvészeti, m?vel?déstörténeti munkája jelent meg, 1858-ban az Akadémia is levelez? tagjává választotta. ? ismertette el?ször a zalaegerszegi húsvéti határjárást. /Hetilap, 1854. 38. sz./
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.965-967.has
 Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Életrajzi vázlatok
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.970.p
Főbb művekDunántúli nyelvjárás
 Erdély a rómaiak alatt
 Béla király névtelen jegyz?jének kora
ArcképNevezetes zalaiak. Kiállítás Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban, 1993. szeptember-október. : 21.p