Vass László

(Salomvár, Zala vm., 1780. júl. 9. - Pest, 1842. márc. 24.)

tanár, egyháztörténész

     Szombathelyen járt középiskolába és teológiára, 1803-ban ugyanott pappá szentelték. Káplán volt Szombathelyen, majd szentszéki jegyz?, 1805-15 között egyházjogot és történelmet tanított a szemináriumban. 1815-32 között a pesti egyetem egyháztörténet-tanára, közben dékánja, rektora is. 1832-ben az Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta, ett?l kezdve nagyváradi kanonok. Rövid ideig szerkesztette a Tudományos Gy?jteményt, versei, magyar és latin nyelv? munkái maradtak fenn.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.967-968.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.971.p
 Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. : 3.445.p
Főbb művekBreves ani-madversiones
 Responsum
 Institutiones