Vaszary Kolos Ferenc

(Keszthely, Zala vm., 1832. febr. 12. - Balatonfüred, Zala vm., 1915. szept. 3.)

bíboros, hercegprímás, történész

     Kézm?ves családból származott. Az elemi iskolát és a gimnázium hat osztályát Keszthelyen végezte. 1847-ben belépett a Benedek-rendbe és tanulmányait Pannonhalmán folytatta. 1855-ben szentelték pappá. Tanított Komáromban, Pápán és Esztergomban. 1869-ben a gy?ri gimnázium igazgatója és a rendház f?nöke lett. 1884-ben ünnepelte tanári m?ködésének 30. évfordulóját, amelyért elismerésül a Ferenc József-rend lovagkeresztjét kapta. 1885-ben pannonhalmi f?apáttá választották. F?apátsága idején épült a gy?ri f?gimnázium épülete, s ekkor egyesítették a zalavári apátságot a pannonhalmi f?apátsággal. 1891-ben Magyarország hercegprímása, esztergomi érsek és valóságos bels? titkos tanácsos, 1894-ben a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja lett. Sokat tett egyházmegyéje tanügyének fejlesztése érdekében. Szül?városa, Keszthely szegényei számára 100 ezer koronás, a f?gimnáziumi tanulók számára pedig 50 ezer koronás alapítványt tett. Az egyházpolitikai harcok id?szakában a konzervatívok vezére volt, nevéhez f?z?dött a katolikus politikai szervezetek megteremtése. Érseki helyhatóságot is szervezett Budapesten. 1912-ben, nyolcvanévesen lemondott méltóságáról. Ezt követ?en Keszthelyen és balatonfüredi nyaralójában élt teljes visszavonultságban. Ekkor f?ként történeti tárgyú tanulmányok írásával foglalkozott. Tankönyvei, értekezései számos kiadást értek meg. Keszthelyen temették el, nyughelye azonban 1981 óta Esztergomban van. Szül?városában utca ?rzi emlékét.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.994-996.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.974.p
 A Pallas nagy lexikona. : 16.722.p
 Bontz József: Keszthely város monográfiája. : 433-453.p
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 484.p
 Nevezetes zalaiak. Kiállítás Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban, 1993. szeptember-október. : 25.p
Főbb művekA várnai csata
 Adatok az 1825-i országgy?lés történetéhez
 I. Ulászló... esk?szegése és a várnai veszedelem
 Vaszary Kolos beszédei
ArcképBontz 435. p