Vecsey József; Lipics

(Nemeshetés, Zala vm., 1913. nov. 11. - St. Gallen, Svájc, 1977. máj. 28.)

pap, teológiai tanár, szerkeszt?

     Budapesten szentelték pappá. Mindszenty József mellett káplán, majd hittanár Zalaegerszegen, 1946-tól 1952-ig a szombathelyi teológia tanára volt. 1952-ben elhagyta az országot, 1956-ig St. Gallenben lelkész, 1956-tól 1962-ig Párizsban m?ködött, ? volt a franciaországi magyar f?lelkész. 1966-tól 1969-ig szerkesztette az általa alapított párizsi Sorsunk c. lapot. 1969-ig St. Gallenben nyomdát létesített és szerkesztette a Hiszek (kés?bb Életünk) c. folyóiratot. 1971-t?l 1975-ig Mindszenty József titkára. A Mindszenty-alapítvány, -múzeum és -levéltár egyik alapítója.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 4.951.p
 Harangozó Ferenc: V. J
Főbb művekA szószék üzenete
 Mindszenty József. I-II
 Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára