Vécsey Zsigmond

(Nagybecskerek, Torontál vm., (ma: Zrenjanin, Jugoszlávia), 1865 - Budapest, 1913. júl. 14.)

polgármester

     1893-ban került Nagykanizsára, amikor felajánlották neki a városi f?kapitányi tisztséget. Az 1896. évi tisztújításkor az addigi városvezetés ellenzékeként fellép? Városi Reformpárt jelöltjeként gy?ztesen került ki a polgármester-választásból. Nagykanizsa er?teljesebb fejlesztését szorgalmazta, de tervei csak részben valósultak meg. F?ként a város küls? képének szebbé tételére fordított gondot. Sikerült elérnie a József-laktanya felállítását és a hozzá vezet? utcák kiépítését. M?ködése során kialakították a városi sétateret, ezenkívül több iskolai építkezés is folyt. Polgármestersége idején 1906-1907-ben újból felmerült az önálló Kanizsa vármegye terve. A város egyúttal törvényhatósági jogot, külön nagykanizsai választókerületet, vasútépítést és állami építkezéseket is követelt. Az ezeket összefoglaló memorandumot 1908-ban küldöttség élén Vécsey Zsigmond polgármester vitte Budapestre. Halála után a változásokat és határozottabb várospolitikát kívánó generáció képvisel?i kerültek el?térbe.
IrodalomBarbarits Lajos: Nagykanizsa. : 86.p
 Zala megyei almanach. : .1911.129.p
ArcképBarbarits Lajos: Nagykanizsa. : 86.p