Vlaj Lajos; Bodóhegyi

(Alsóendva, Zala vm., (ma: Lendava), Szlovénia, 1904. máj. 14. - Lendva (ma: Lendava), Szlovénia, 1966. nov. 7.)

nemzetiségi politikus, költ?

     Sokgyermekes családban született, apja cipészmester volt. Taníttatását szülei nem tudták vállalni, így a gimnázium elvégzése helyett apja mesterségét tanulta ki. 1931-t?l a szocialista mozgalom híve lett, 1940-ben belépett a Jugoszláv Kommunista Pártba. Ekkor kezdett verseket írni. 1941 júliusában letartóztatták, elítélték. Verseit a vajdasági Híd és a Kalangya c. folyóirat közölte Bodóhegyi Lajos név alatt. A háború után nemzetiségi politikusként vált ismertté; kiállt a muravidéki magyarság jogaiért, népképvisel? is volt. Egyik kezdeményez?je volt az 1950-ben megtartott Szlovéniai Magyarok Kisebbségi Konferenciájának. Felhívta a figyelmet az anyanyelvhasználat fontosságára, az oktatásra, énekkarok, tánccsoportok alapítására. 1955-ben Lendván az oktatásügyi tanács elnökévé választották. Szorgalmazta a magyar nyelv? sajtó megjelenését, 1958-tól megjelentették a Népújság c. lapot. Az 1960-as évek elejét?l betegsége miatt viszszavonult a közélett?l.
IrodalomBence Lajos: Vlaj Lajos
 Varga Sándor: Vlaj Lajos életútja
 Vallomások Vlaj Lajosról
 Bencze Lajos: Vlaj Lajos költ?i és politikai pályája
 Új magyar irodalmi lexikon. : 3.2267.p
 Szlovéniai magyar irodalmi lexikon. http://sikms.ms.sik.si/LEKSIKON (*márc. 4.)
Főbb művekVersek. 1961
 Szelíd intés
ArcképVarga Sándor: Vlaj Lajos életútja
 Bence Lajos: Vlaj Lajos : 8.p