Vörös János

(Csabrendek, Zala vm., 1891. márc. 25. - Balatonfüred, Veszprém m., 1968. júl. 23.)

vezérezredes, vezérkari f?nök, honvédelmi miniszter

     A gimnázium els? öt osztálya után a traisskircheni tüzérségi hadapród iskolát végezte el, majd 1911-ben zászlóssá avatták és a Monarchia közös hadseregében szolgált. Az I. világháborúban az orosz, majd az olasz fronton harcolt. A Hadiakadémia elvégzése után a szombathelyi hadtestnél vezérkari tiszt. 1928-ban a Honvédelmi Minisztériumba került, majd a Hadiakadémia harcászat tanára. 1941-t?l a Honvéd Vezérkar F?nökség hadm?veleti csoportf?nöke, ahonnét a Honvédelmi Minisztérium anyagi f?csoportf?nökségéhez került. 1943-ban hoszszabb betegsége miatt a nyugállományba helyezése is szóba került. Ezután altábornagyi rangot kapott és a székesfehérvári II. hadtest parancsnoka lett. 1944. április 19-t?l 1944. október 16-ig vezérezredes, a Honvéd Vezérkar F?nöke. A nyilas hatalomátvétel után Kecskemétre menekült, ahol egy ferences kolostorban bujkált. Az orosz hadsereg bevonulása után Moszkvába került, tagja lett az ott tárgyaló magyar bizottságnak. 1944. december 22-t?l 1945. november 15-ig az Ideiglenes Nemzeti Kormány honvédelmi minisztere. 1945. január 20-án az Ideiglenes Nemzeti Kormány küldöttségének egyik tagja, aláírója a moszkvai Fegyverszüneti Egyezménynek. 1946. szeptember 1-jéig még a honvédség vezérkari f?nöke, majd ezután saját kérésére nyugdíjazták. 1949. március 25-én h?tlenség vádjával mint amerikai kémet letartóztatták és 1950 júliusában a katonai bíróság titkos perben életfogytiglani börtönre ítélte. Az 1956-os forradalom alatt szabadult a váci börtönb?l. Balatonfüredi házában teljes visszavonultságban élt, betegen és nagy szegénységben érte a halál.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 3.844-845.p
 Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a II. világháborúban : 147-150.p.,240-243.p
 Szakály Sándor: Az ellenforradalmi Magyarország (1919-1944) hadseregének fels? vezetése. Adattár II. : 3.sz.567-598.p
 Szakály Sándor: A magyar katonai elit 1938-1945 : 260.p.(*márc.23.)
 Vitéz V. J. m. kir. vezérezredes vezérkari f?nök naplója. 1944. ápr. 7-t?l 1944. okt. 15-ig
ArcképLegújabbkori Történeti Múzeum Fényképtára : 15807,N4819