Wajdits József

(Nagykanizsa, Zala vm., 1834. márc. 28. - Nagykanizsa, Zala vm., 1895. aug. 15.)

nyomdász, könyvkeresked?, lapkiadó

     Apja Wajdits János, akinek 1832-t?l könyvkereskedése, könyvkötészete és kölcsönkönyvtára volt Nagykanizsán. Tanulmányait feltehet?en külföldön folytatta, hiszen a könyvszakmában szerzett bizonyítványait Triesztben, Gratzban, Bécsben, Laibachban és Stuttgartban állították ki. Apjától 1858. augusztus 1-jén vette át az üzlet irányítását. 1861 januárjában egy k?- és könyvnyomda m?ködtetésére kapott engedélyt a helytartótanácstól. 1862-ben létrehozta az els? tartósan fönnálló zalai újságot, a Zala-Somogyi Közlönyt (1874-t?l Zalai Közlöny). A sajátján kívül bekapcsolódott több, hosszabb-rövidebb élet? újság el?állításába. Ilyen volt pl. az 1868-69-ben megjelen? hölgy élclap, a Kandi Klári, valamint az "Adatok Zala megye történetéhez" c., Bátorfi Lajos által szerkesztett történeti folyóirat. Nyomdája - a többszöri kiadásokat is beleszámítva - kb. 200 kiadványt bocsátott ki. A nyomtatás és könyvkereskedés mellett az apjától örökölt kölcsönkönyvtárat is fenntartotta. Külföldi kapcsolatait tanúsítják a Zala-Somogyi Közlönybe Svájcból, Németországból és a Monarchia nem magyar területeir?l érkezett hirdetések. Üzletének folytatása mellett a publikálásra is szakított id?t, cikkei a Corvinában jelentek meg. 1891. március 1-jén betegsége miatt üzlete vezetését átadta fiának, ifj. Wajdits Józsefnek.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.1400.has
 Barbarits Lajos: Nagykanizsa. : 359.p
 Foki Ibolya: Adatok a zalai nyomdászat történetéhez 1860-1900
 Zalamegye : 1892.szept.25
 Halálozás : 1895.aug.17
 Száz éve született W. J., a Zalai Közlöny els? kiadója