Wlassics Gyula, báró, zalánkeméni

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1852. márc. 17. - Budapest, 1937. márc. 30.)

jogász, miniszter

     Kétéves korában a család Nagykanizsára költözött, elemi iskoláit és a gimnázium alsó osztályait is itt végezte, a fels?ket Budapesten. Jogi diplomát szerzett, 1890-t?l egyetemi tanár, 1892-t?l Csáktornya országgy?lési képvisel?je, 1895-1903 között vallás- és közoktatásügyi miniszter. Polgári reformokat kezdeményezett, jelent?s szerepe volt a zalaegerszegi gimnázium létrehozásában is. Emiatt a gimnázium avatása alkalmával szül?házára emléktáblát helyeztek, amely kés?bb a Göcseji Múzeumba került. 1923-tól a Hágai Bíróság tagja volt, 1927-t?l a f?rendiház elnöke. F?leg jogi és m?vel?déspolitikai kötetei jelentek meg. 1966-ban a zalaegerszegi Zrínyi Gimnáziumban avatták fel új emléktábláját.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.1607-1612.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.1049-1050.p.
 Zalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 53-55.p.
 Mann Miklós: Wlassics Gyula
 Barbarits Lajos: Nagykanizsa. : 145.p.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.1051.p.
 Zalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 53.p.
Főbb művekA b?nkísérlet és a bevégzett b?ncselekmény. A tettesség és részesség. I-II
 Kultúrpolitikai kérdések
 Semlegesség a világháborúban
ArcképNevezetes zalaiak. Kiállítás Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban, 1993. szeptember-október. : 29.p.