Zemplén Gy?z?

(Nagykanizsa, Zala vm., 1879. okt. 17. - Monte Doloro, Olaszország, 1916. jún. 29.)

fizikus, egyetemi tanár

     Elemi és középiskoláit Fiuméban végezte. 1896-ban a budapesti Tudományegyetem hallgatója, s az éppen induló Eötvös József Kollégium növendéke lett. Már egyetemistaként önálló kutatómunkát végzett a gázelmélet problémakörében. Kísérleteit 1901-ben Than-díjjal jutalmazták. 1902-ben Eötvös Loránd maga mellé vette tanársegédnek. Tanulmányútra ment Göttingába, majd Párizsban kutatott (1904-1905). A matematikai tudományok enciklopédiája cím? m?ben ? írta a nem hagyományos mozgásokról szóló fejezetet. Neve ezzel vált ismertté nemzetközi tudományos körökben. 1905-ben a budapesti Tudományegyetem magántanára, 1907-ben a M?egyetem tanára. 1908-tól a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Neve a róla elnevezett tételr?l világhír? lett. (A termodinamika második f?tételéb?l levezette, hogy a lökéshullámok csak nyomási, s?rít? hullámok lehetnek.) Tudományos könyveinek és cikkeinek sora jelent meg, amelyek f?leg radioaktivitással, relativitáselméletével és hidrodinamikával foglalkoztak. Tragikusan fiatalon, az I. világháború hadszínterén katonaként halt meg. Szül?városában tiszteletére rendszeresen tartanak emléknapokat és fizikaversenyt, a Batthyány Lajos Gimnázium udvarán szobor, átalakított szül?házán tábla ?rzi emlékét.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.1784-1786.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.1068.p.
 Lackó Géza: Zemplén Gy?z?
 Balogh László - Grédics Gyula - Kovács László: Zemplén Gy?z? a tudós és tanár
 Zemplén Gy?z? emlékkönyv
 Magyar nagylexikon. : 18.815.p.
Főbb művekPróbamérések a gázak bels? súrlódásának új kísérleti módszerrel való megvizsgálásához
 A testek radioaktív viselkedésér?l
 A tér és id? fogalma a relativitás elvének megvilágításában
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 2.1069.p.
 Balogh László - Grédics Gyula - Kovács László: Zemplén Gy?z? a tudós és tanár : 321.p.
 Zemplén Gy?z? emlékkönyv