Bellosics Bálint

(Rédics, Zala vm., 1867. okt. 10. - Baja, Bács-Bodrog vm., 1916. jan. 15.)

tanár, néprajzkutató

     Családjával még gyermekkorában Lendvára költöztek. A polgári iskola elvégzése után 1887-ben Csáktornyán tanítói, 1890-ben a budapesti polgári iskolai tanárképz?ben magyar-történelem szakos polgári iskolai tanári oklevelet szerzett, 1892-t?l a bajai tanítóképz? tanára, 1913-tól igazgatója volt. Jelent?s szerepe volt az els? magyarországi népf?iskola létrehozásában (Bajaszentiván-Sükösd, 1914.) Els?k közt közölt tanulmányokat a Zala megyei Hetésr?l, kés?bb a magyarországi nemzetiségek néprajzának vizsgálatában szerzett jelent?s érdemeket. A rédicsi m?vel?dési otthon és Zalaegerszegen a Göcseji Falumúzeumban tábla ?rzi emlékét. 2013-ban Rédicsen a katolikus templom és szül?háza falára egy-egy emléktáblát helyeztek el a lendvai Magyar Nemzetiségi Önkormányzati Közösség kezdeményezésére.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 1.168-169.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 2.969-970.has.(*Alsólendva,+jan.25.)
 Révai új lexikona. : 2.711-712.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 1.593-594.p.
Főbb művekA zala- és vasmegyei vendek
 Bács-Bodrog vármegye népe. Magyarok. Bunyevácok